Nasze usługi

Programowanie
W ramach usługi wykonujemy:
  • analizę wymagań i projekt techniczny
  • oprogramowanie i dokumentację techniczną, wdrożeniową i utrzymaniową
  • wdrażamy gotowy system
  • pomagamy w jego utrzymaniu w okresie stabilizacji powdrożeniowej

Integracja systemów informatycznych
W ramach usługi wykonujemy:
  • ujednolicenie i opracowanie standardu wymiany danych miedzy systemami
  • projektowania oraz wdrażania serwisów wykorzystujących standard SOA i REST do komunikacji miedzy systemami

Audyt kodu
Celem audytu kodów źródłowych jest sprawdzenie czy rozwiązanie wykorzystuje dobre praktyki i standardy przyjęte w obrocie profesjonalnym, akceptowane i przyjęte przez środowiska tworzące podobne rozwiązania.

Doradztwo
Oferujemy usługi doradcze z zakresu technicznego, wydajnościowego, inżynierii oprogramowania.

Nasza filozofia

Czyli w co wierzymy.

Wierzymy, że sukces projektu zależy przede wszystkim od merytorycznego przygotowania osób, od efektywności komunikacji oraz atmosfery w zespole. Na bieżąco wspólnie zajmujemy się eliminacją przeszkód utrudniających efektywną pracę.
Uważamy, że w procesie wytwórczym najważniejsze jest bycie przygotowanym na częste zmiany związane ze zmieniającymi się wymaganiami klienta. Dlatego stosujemy techniki zwinne (Agile) przy prowadzeni projektów.
Staramy się, aby każdy członek zespołu mógł realizować zadania, które najlepiej odpowiadają jego kompetencjom. Z tego względu kluczowa jest tutaj dobra organizacja i lata wspólnych doświaczeń.

Nasza misja

Czyli do czego dążymy.

Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnych usług z zakresu inżynierii oprogramowania.

Swoją wiedzą i doświadczeniem chcemy wspierać naszych klientów zapewniając im bezpieczne i nowoczesne systemy informatyczne.

Nasze podejście do pracy

Czyli jak pracujemy.

Etyka - Szczególne znaczenie ma dla nas prowadzenie biznesu z uwzględnieniem wartości etycznych, prawa, szacunku do pracowników, klientów, dostawców.

Atmosfera - Dobra, koleżeńska atmosfera przekłada się na szybsze osiągnięcie celu.

Wiedza - Fundament dobrego zespołu, nieustannie poszerzamy własne kwalifikacje.

Komunikacja - Sprawna realizacja projektu wymaga dobrej komunikacji zarówno z klientem jak i pomiędzy członkami zespołu.

Zaangażowanie - Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na swoich zadaniach.